งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย Namwon Turbo Blower ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ทางบริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจินเนียริ่งจำกัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย Namwon Turbo Blower ให้กับบริษัทรับจ้างบำบัดน้ำเสีย ที่จังหวัดปราจีนบุรี