ป้ายกำกับ blower

จริงหรือ blower

รู้หรือไม่ อากาศ Toxic ส่งผลต่อการทำงานของ Blower ?

นอกจากฝุ่นละอองแล้ว สารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ส่งผลต่อ Blower ของเราได้ เช่น Sulfure Dioxide, Hydrogen Sulfide, Amonia, รวมถึง Chlorine และ Chlorine dioxide ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของ Blower และอายุการใช้งาน ผู้ใช้งานควรเลือกพื้นที่ในการติดตั้งให้เหมาะสม
what is blower

เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) คืออะไร มีประเภทอะไรบ้าง

ในยุคปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องการ การผลิตที่รวดเร็ว และมีปริมาณเพียงพอต่อความความต้องการ จึงต้องอาศัยเครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ ตามเหตุและปัจจัยของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ดังเช่น เครื่องเติมอากาศ Blower
Namwon Turbo Blower Installation

งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย Namwon Turbo Blower ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ทางบริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจินเนียริ่งจำกัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย Namwon Turbo Blower