ป้ายกำกับ screw blower

what is blower

เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) คืออะไร มีประเภทอะไรบ้าง

ในยุคปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องการ การผลิตที่รวดเร็ว และมีปริมาณเพียงพอต่อความความต้องการ จึงต้องอาศัยเครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ ตามเหตุและปัจจัยของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ดังเช่น เครื่องเติมอากาศ Blower