คลังเก็บ Applications

Copper electroplating on printed circuit boards (a PCB factory in China - Innoquick Electronics Limited, www.iqpcb.com)

บ่อชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Plating Bath)

Turbo Blower เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถผลิตอากาศได้ในปริมาณและแรงดันที่เหมาะสมกับความต้องการในบ่อชุบโลหะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณและแรงดันที่มากเกินไปซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าและทำงานเงียบมากกว่า
Read More
Incenerator เตาเผา

Incinerator (เตาเผา)

เนื่องจาก Turbo Blower เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตปริมาณลมได้มาก โดยใช้พลังงานน้อย หากนำมาใช้กับเตาเผาที่ไม่ต้องการแรงดันสูง และต้องการลมในปริมาณมาก ก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้
Read More
บ่อบำบัดน้ำเสีย Waste Water Treatment

Waste Water Treatment การบำบัดน้ำเสีย

การใช้ Air Blower เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากสามารถสร้างปริมาณอากาศและแรงดันได้ตามที่ต้องการโดยใช้พลังงานที่ต่ำ ควบคุมการจ่ายลมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานได้ อีกทั้งการติดตั้งเครื่อง Air Blower ไม่จำเป็นต้องอยู่ในน้ำ ทำให้ง่ายต่อการเดินระบบ บำรุงรักษา และมีอายุการใช้งานยาวนาน
Read More