บ่อชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Plating Bath)

บ่อชุบโลหะด้วยไฟฟ้านั้นใช้ในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) ซึ่งเป็นการนำชิ้นงานโลหะที่ต้องการชุบ เชื่อมต่อเข้ากับขั้วบวกที่เรียกว่า แคโทด (Cathod) แล้วนำชิ้นงานนั้นลงไปจุ่มในสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ของเกลือของโลหะที่ต้องการนำไปชุบชิ้นงาน และเชื่อมต่อกับขั้วลบที่เรียนกว่า แอโนด (Anode) ด้วยโลหะที่ต้องการนำไปชุบชิ้นงาน และทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดปฏิกริยาทางเคมี และเกิดกระบวนการชุบชิ้นงานโลหะ

ทำไมต้องใช้เครื่องเติมอากาศ กับบ่อชุบโลหะ

ขณะที่เกิดปฎิกริยาทางเคมีในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ อาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น เช่น ความเข้มข้นของสารละลายบริเวณก้นบ่อ อาจจะมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายบริเวณปากบ่อ ซึ่งอาจจะทำให้ชิ้นงานที่นำไปชุบนั้น เกิดความไม่สม่ำเสมอได้ จึงมึการเติมอากาศลงไปที่ใต้บ่อเพื่อให้อากาศนั้น กวนสารละลายให้มีความเข้มข้นที่สม่ำเสมอ ทั่วทั้งบ่อ

ทำไมการใช้ Turbo Blower จึงเหมาะกับบ่อชุบโลหะ

Turbo Blower เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถผลิตอากาศได้ในปริมาณและแรงดันที่เหมาะสมกับความต้องการในบ่อชุบโลหะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณและแรงดันที่มากเกินไปซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าและทำงานเงียบมากกว่าเมื่อเทียบกับ โลบโบลเวอร์ (Lobe Blower) หรือ รูทโบลว์เวอร์ (Root Blower) และประหยัดค่าบำรุงรักษามากกว่า เมื่อเทียบกับ สกรูโบลเวอร์ (Screw Blower)

ทำไมควรเลือกใช้เครื่องเติมอากาศ Namwon TurboOne Turbo Blower

เครื่องเติมอากาศ Namwon TurboOne Turbo Blower เป็น เครื่องเติมอากาศแบบ Turbo Blower ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดพลังงาน และมีค่าบำรุงรักษาต่ำ ด้วยเทคโนโลยี Air Foil Bearing ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น(Oil free) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 98%

หากมีคำถาม หรือสนใจ Namwon TurboOne Turbo Blower สามารถติดต่อเราได้ที่นี่